Khách hàng là hộ gia đình

17/6

2020

17/6

2020

17/6

2020

17/6

2020

Hệ Thống Năng Lượng Mặt Trời Tại Huyện Củ Chi

Khách hàng là hộ gia đình

Hệ Thống Năng Lượng Mặt Trời Tại Đường Số 12 , Củ Chi...

17/6

2020

Hộ Kinh Doanh Cá Thể ( Hệ Thống Nhà Hàng )

Khách hàng là hộ gia đình

15,2KWp Tại Nhà Hàng Làng Mai , Huyện Củ Chi , Tp HCM...

17/6

2020

17/6

2020

11/6

2020

11/6

2020

11/6

2020

17/6

2020

11/6

2020

Công trình Hệ thống Điện Năng Lượng Mặt Trời tại Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Khách hàng là hộ gia đình

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 10,12 kWp vừa được triển khai cho hộ gia đình tại Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh....

11/6

2020

Công trình Hệ thống Điện Năng Lượng Mặt Trời tại Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Khách hàng là hộ gia đình

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 17,62 kWp vừa được triển khai cho hộ gia đình tại Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh....