CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐẦM DƠI VỚI CÔNG TRÌNH 6MW
Thu 100 tỉ/năm nhờ kinh doanh điện mặt trời
- Đó là doanh thu ước tính của Dự án Nhà máy điện mặt trời xã Tân Đức huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau.
 

  - Đó là doanh thu ước tính của Dự án Nhà máy điện mặt trời xã Tân Đức huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau.
Nhà máy Điện mặt trời Đầm Dơi trực thuộc CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐẦM DƠI, Dự án Nhà máy điện mặt trời được vận hành tại xã Tân Đức huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau.

Dự án được phát điện thương mại sớm hơn 31 tháng 12 so với dự kiến.
Dự án Nhà máy điện mặt trời Đầm Dơi được xây dựng tại Xã Tân Đức huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau.công suất lắp đặt nhà máy 6 MW. Điện lượng bình quân năm là 51,84 triệu kWh với tổng mức đầu tư 54 tỉ đồng. Dự án được triển khai từ tháng 9-2020 và dự kiến. Đấu nối điện trước ngày 31/12/2020
Việc nối lưới điện trước ngày 31/12 đã giúp nhà máy được hưởng mức giá bán điện ưu đãi 9,35 cent/KWh theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg do Thủ tướng ban hành hồi tháng 4-2017.


Lợi nhuận ước tính đạt khoảng 100 tỉ đồng/năm.
Theo tính toán, dự án CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐẦM DƠI sau khi hoàn thành và hòa vào lưới điện quốc gia sẽ mang lại hiệu quả trên cả 3 mặt: Kinh tế- Xã hội- Môi trường. Trong đó sản lượng dự kiến đạt trên 51,84 triệu kWh/năm, doanh thu ước đạt 100 tỉ đồng/năm và góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương.

Đại diện Dự án CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐẦM DƠI, cho biết dự kiến trong 8 năm, dự án CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐẦM DƠI sẽ thu hồi 100% vốn đầu tư. toàn bộ tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt tại nhà máy có hạn sử dụng 25 năm. Hết thời gian trên, công suất pin sẽ giảm xuống còn 85%, lúc này nhà sản xuất sẽ đánh giá lại tình trạng pin để tiếp tục sử dụng hoặc thu hồi.